INNOVATIVE FOOD CLUSTER

Powstanie powiązania kooperacyjnego – Żywność funkcjonalna

Globalną gospodarkę XXI wieku cechuje tendencja do znoszenia barier ochronnych dla rodzimych rynków, swobodny przepływ kapitału, towarów i usług oraz łatwość komunikacji.
Sytuacja ta stwarza duże szanse dla rozwoju przedsiębiorstw, lecz prowadzi również do powstawania zagrożeń. Szczególnie firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) mają
przed sobą wielkie wyzwanie, jakie stawia im wysokokonkurencyjne otoczenie rynkowe. Muszą stawić czoła olbrzymim korporacjom, o wieloletnim doświadczeniu i znacznych zasobach
finansowych, pozwalających im na dynamiczny rozwój organiczny, ale również ekspansję poprzez akwizycję.

Szanse dla każdego

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP nie będą w stanie skutecznie konkurować z międzynarodowymi korporacjami, jeśli nie uda im się zdobyć przewagi konkurencyjnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań. Firmy muszą zadbać o dostęp do najnowszych wyników prac badawczych, wspólnie z innymi podmiotami sektora podejmować inicjatywy mające na celu wspieranie ośrodków naukowych, tworzyć odpowiednie schematy dystrybucji wiedzy oraz korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

Razem tworzymy przyszłość

Ze względu na chęć upowszechnienia modelu żywieniowego opartego na żywności funkcjonalnej oraz zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorców i instytucji naukowych powołane zostało Powiązanie Kooperacyjne „Żywność dla Zdrowia Food4Good”.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DOTACJE NA INNOWACJE