INNOVATIVE FOOD CLUSTER

Kim jesteśmy? Jak to działa?

Klaster działający pod nazwą Food4Good skupia firmy produkcyjne, handlowe, technologiczne oraz doradcze. Funkcję koordynatora powiązania pełni instytucja otoczenia biznesu Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC sp. z o.o.

Zarząd klastra zakłada pogłębienie współpracy z placówkami naukowo-badawczymi związanymi z rolnictwem, gospodarką żywnościową i zdrowiem oraz innymi krajowymi i zagranicznymi powiązaniami kooperacyjnymi. Wymiana doświadczeń i wiedzy z zagranicznymi firmami i instytucjami naukowymi, organizacja konferencji i spotkań, udział w seminariach i targach branżowych z pewnością przyczynią się do dynamicznego rozwoju klastra Food4Good.

Uczestniczymy w międzynarodowych kooperacjach

Food Cluster Initiative

Klaster „Żywność dla Zdrowia Food4Good” dołączył do Food Cluster Initiative www.foodclusterinitiative.eu. Największej inicjatywy w Europie, zrzeszającej
najciekawsze projekty z całego kontynentu.

Food Cluster Initiative zajmuje się promocją:

1. Ulepszania produkcji żywności oraz badań nad żywnością w Europie w celu podnoszenia dobrobytu
2. Ponadregionalnej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy klastrami, wdrażaniem strategii na poziomach regionów.
3. Rozwojem projektów między regionami.

Nawiązanie współpracy z Food Processing Initiativ

Klaster „Żywność dla Zdrowia” Food 4 Good nawiązał współpracę z Food Processing Initiative www.foodprocessing.de z Bielefeld w Niemczech. Food Processing Initiative jest jednym z czterech założycieli FoodSpot, platformy współpracy transgranicznej w zakresie innowacji w sektorze spożywczym, obejmującej obszary takie, jak Północna Nadrenia Westfalia w Niemczech, Holandię, Flandrię.

Realizacja projektów z dofinansowaniem

Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu:

„Podniesienie innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez współpracę podmiotów w ramach Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC”.

Głównym zamierzeniem niniejszego projektu, obejmującego szereg działań promocyjnych, jest propagowanie i promocja współpracy w zakresie działań popularyzujących zdrową żywność – tzw. Żywność funkcjonalną. Projekt ma charakter promocyjny, w związku z powyższym w jego ramach nie planuje się zakupu żadnych dóbr inwestycyjnych, które mogłyby być udostępniane i wykorzystywane przez poszczególnych uczestników powiązania kooperacyjnego.

Więcej informacji o dotacjach unijnych na www.wrpo.wielkopolskie.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Jednostki naukowe
Fullscreen_capture_23022016_174653.bmp
logo-sggw
godlo_UEP_PL
Logo_polskojezyczne_0w
Partnerzy
Jednostki samorządowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DOTACJE NA INNOWACJE