INNOVATIVE FOOD CLUSTER

Członkowie i Cel działania klastra spożywczego – Żywność funkcjonalna

Szukasz pomysłu na rozwój?

Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC jako koordynator projektu, zaprasza Państwa do współpracy w ramach klastra pod nazwą „Żywność dla Zdrowia Food4Good”, z udziałem placówek naukowo-badawczych związanych z rolnictwem i gospodarką żywnościową oraz zdrowiem, zakładów przemysłowych, firm handlowych, doradczych oraz technologicznych.

Cele działania klastra „Żywność dla Zdrowia Food4Good”
  • zaprojektowanie, zbadanie i wdrożenie do produkcji żywności funkcjonalnej
  • rejestracja nowych oświadczeń żywieniowych
  • działalność upowszechnieniowa – w tym marketingowa produktów funkcjonalnych zarówno tradycyjnych (o zmodyfikowanym składzie) jak i nowoopracowanych.

Nadmienić warto, że uczestnictwo w powiązaniu ma charakter otwarty, planowane jest rozszerzenie zasięgu podmiotowego powiązania wraz z budowaniem doświadczenia podmiotów uczestniczących w klastrze.

Korzyści z uczestnictwa w powiązaniu

Dla członków klastra uczestnictwo w powiązaniu kooperacyjnym wiąże się z możliwością korzystania z zaplecza badawczego oraz narzędzi informatycznych, dokonania transferów wiedzy poprzez praktyczne aspekty wykorzystania prowadzonych badań oraz zdobywania wiedzy na temat żywności prozdrowotnej. Uczestnictwo we wszystkich działaniach powiązania kooperacyjnego odbywa się na równych prawach i jest dla członków klastra nieodpłatne. Wszelkie inwestycje klastra zostaną sfinansowane z dotacji unijnych oraz własnych środków koordynatora.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DOTACJE NA INNOWACJE