INNOVATIVE FOOD CLUSTER

Żywność funkcjonalna rozwiązaniem problemu

Gwałtownemu rozwojowi demograficznemu, technicznemu i gospodarczemu współczesnej cywilizacji towarzyszą pogłębiające się różnice pomiędzy społecznościami krajów rozwijających się, manifestujące się m.in. przy przyjęciu kryteriów higieniczno-zdrowotnych.

Z danych literaturowych wynika, że spośród ok.6 mld osób żyjących na świecie ok. 2 mld ma niedowagę, zaledwie 1,7 mld ma prawidłową masę ciała, zaś ponad 2 mld to osoby z nadwagą i otyłością.

W krajach Europejskich nadwaga i otyłość dotyczy ok. 45% mężczyzn i blisko 30% kobiet. Szczególny niepokój budzi nasilenie występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w krajach industrialnych (np. w Polsce nadwaga dotyczy 15,9 % chłopców i 11,1 % dziewcząt, otyłość – 4% chłopców i 3,4 % dziewcząt), ale i post-industrialnych (USA – 32% populacji dzieci w wieku 5-14 lat).

W świetle wyników badań przeprowadzonych na wielu populacjach udowodniono, że otyłość i nadwaga sprzyjają rozwojowi chorób naczyniowych, nowotworowych i cukrzycy, które łącznie objęto wspólną nazwą przewlekłych chorób niezakaźnych (NCDs), zaliczanych do głównych chorób cywilizacyjnych, które stanowią podstawowe i coraz częstsze przyczyny zgonów.

Na świecie szacowana liczba chorych na cukrzycę wynosi obecnie ok. 250 mln ludzi,
zaś w Polsce 2-2,5 mln.

Do przyczyn ww. niekorzystnych zjawisk zalicza się najczęściej gwałtowne odchodzenie od zalecanego modelu higieniczno-żywieniowego na rzecz coraz mniejszej aktywności fizycznej i coraz większego spożycia produktów zawierających wysoki udział tłuszczów nasyconych i cukrów prostych, a zbyt niski węglowodanów złożonych i błonnika (np. „fast-food”, przekąski  o wysokiej zawartości cukru), zbyt niskie w stosunku do zalecanego spożycia dobrej żywności, czyli: warzyw i owoców, jaj, ryb, mleka i jego przetworów.

Spośród rozwiązań przeciwdziałających ww. niekorzystnym tendencjom wymienia się upowszechnianie zalecanego modelu higieniczno-żywieniowego oraz zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji żywności funkcjonalnej, w tym :

  • produktów tradycyjnych o zmodyfikowanym składzie – np. o zmniejszonej zawartości niekorzystnych składników: cukru, tłuszczów nasyconych i wzbogaconych w składniki o korzystnym oddziaływaniu prozdrowotnym,np. błonnik pokarmowy, witaminy i inne związki rzeciwutleniające, składniki mineralne (wapń, żelazo, selen), ielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3, prebiotyki (np. frukto-i alaktooligocukry), drobnoustroje probiotyczne,
  • produktów nowo opracowanych, zawierających ww. składniki prozdrowotne.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DOTACJE NA INNOWACJE