INNOVATIVE FOOD CLUSTER

Działanie 5.1. PO IG – Wspierania rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane na budowę nowoczesnego ośrodka transferu technologii.

Zapytania ofertowe

  zapytanie ofertowe zintegrowany system informatyczny – Novotec

  zapytanie_ofertowe__sprzętu_IT-aktualizacja

  zapytanie_ofertowe__zakup_sprzętu_IT

  zapytanie_ofertowe_opracowanie_projektu_zjazdu

  zapytanie_ofertowe_posprzątanie_terenu_przed_budowa

  zapytanie_ofertowe_projekt_przyłącza_energoelektrycznego

  zapytanie_ofertowe_wykonanie_projektu_przyłącza_wodociągowego_deszczowego_i_kanalizacyjnego

  zapytanie_ofertowe_wykonanie_rysunków_szalunkowo_zbrojeniowych_konstrukcji_budynku

  zapytanie_ofertowe_wyposażenie_budynku_aktualizacja

  zapytanie_ofertowe_zakup_wyników_prac_B+R

  zapytanie_ofertowe_zakup_wyposażenia_budynku

  zapytanie_ofertowe-budowa_budynku

  zapytanie_ofertowe-projekt_przyłącza_elektroenergetycznego

  zapytanie_ofertowe-zakup_gruntu

  Zapytanie ofertowe na projekt i aranżacje laboratorium:

   

  projekt_laboratorium_technologicznego

  załącznik_1_specyfikacja_wyposażenia_laboratorium

  załącznik_2_specyfikacja_wyposażenia_laboratorium

  załącznik_3_specyfikacja_wyposażenia_laboratorium

  załącznik_4_specyfikacja_wyposażenia_laboratorium

  załącznik-1-specyfikacja-wyposażenia-laboratorium-aktualizacja

  zapytanie_ofertowe_-_aranżacja_i_wyposażenie_laboratorium_część_1

  zapytanie_ofertowe_-_aranżacja_i_wyposażenie_laboratorium_część_2

  zapytanie_ofertowe_aranżacja_i_wyposażenie_laboratorium_część_3

  zapytanie_ofertowe_-_aranżacja_i_wyposażenie_laboratorium_czesc_4

  zapytanie-ofertowe-aranżacja-i-wyposażenie-laboratorium-cześć-1-aktualizacja

    

   Informujemy , że w zapytaniu ofertowym na aranżacje i wyposażenie laboratorium część 1 wkradł się błąd w pozycji 33, w związku z czym prosimy o ponowne zapoznanie się z zapytaniem i składanie ofert.

   Dotacje na innowacje

   Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC Sp. z o.o. z siedzibą w Pawłówku realizuje projekt pt. „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego “Żywność dla Zdrowia Food4Good” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.1. Celem projektu jest zainicjowanie i intensyfikacja współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży spożywczej. Dzięki wspólnemu działaniu firmy skupione wokół klastra mogą skutecznie konkurować na globalnym rynku poprzez realizację wspólnej polityki produktowej, marketingowej i handlowej.

   Głównym zadaniem klastra jest transfer wiedzy z ośrodków naukowych do przedsiębiorstw, wspieranie jednostek naukowych, prowadzenie własnych badań nad nową żywnością oraz wykorzystanie prac B+R na skalę przemysłową.

   Działalność badawczo-rozwojowa klastra skoncentrowana jest na zaprojektowaniu i wdrożeniu do produkcji żywności funkcjonalnej. Do zadań klastra należy również koordynacja działań marketingowych mających na celu wspólną promocję produktów funkcjonalnych zarówno tradycyjnych (o zmodyfikowanym składzie) jak i nowo opracowanych. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.07.2013 – 31.12.2015. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Żanety Mikołajczyk pod numerem tel. 797 663 389.

   DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

   Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego “Żywność dla Zdrowia Food4Good”

   Nazwa Beneficjenta: Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC Sp. z o.o. Okres realizacji: 01/07/2013 – 31/12/2015

   PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

   PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE

   Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu:

   „Podniesienie innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez współpracę podmiotów w ramach Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC”.

   Głównym zamierzeniem niniejszego projektu, obejmującego szereg działań promocyjnych, jest propagowanie i promocja współpracy w zakresie działań popularyzujących zdrową żywność – tzw. Żywność funkcjonalną. Projekt ma charakter promocyjny, w związku z powyższym w jego ramach nie planuje się zakupu żadnych dóbr inwestycyjnych, które mogłyby być udostępniane i wykorzystywane przez poszczególnych uczestników powiązania kooperacyjnego.

   Więcej informacji o dotacjach unijnych na www.wrpo.wielkopolskie.pl

   PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

   FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

   PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
   EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
   DOTACJE NA INNOWACJE