INNOVATIVE FOOD CLUSTER

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego Żywność dla Zdrowia FOOD4GOOD to platforma składająca się z:

1. Baza wiedzy – system umożliwiający przechowywanie i współdzielenie wiedzy zgromadzonej i wytworzonej przez uczestników, platforma edukacyjna, dzięki której prowadzone są szkolenia on-line dla członków powiązania, publikacja wyników badań, prezentacje pozyskanej wiedzy, forum wymiany doświadczeń.

2. Platforma informacyjna – służąca promocji, prezentacji ogólnodostępnych materiałów oraz promocji firm uczestniczących (cross selling),

3. Platforma obliczeniowa tzw. “Engine” – w celu przeprowadzania symulacji i wyliczeń dotyczących badań naukowych oraz identyfikacji transnarodowych trendów w sektorze żywności,

4. Platforma komunikacyjna – do głównych zadań modułu platformy komunikacyjnej należy interaktywna komunikacja z członkami oraz klientami.

Prelekcja Rafał Bobak Artflash, konferencja Food4Good 10/06/2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DOTACJE NA INNOWACJE