INNOVATIVE FOOD CLUSTER

Klaster Technologiczny Food4Good zaprasza do współpracy.

Perspektywa unijna 2014-2020 – Czy jesteś gotowy? Bo my tak !

Grupa DMP to firma doradcza, która jest członkiem klastra Food4Good oraz organizatorem wielu międzynarodowych konferencji oraz prestiżowych szkoleń.

Kontakt: tel. +48 22 400 27 31, dotacje@dmpgroup.pl

Pozyskujemy i rozliczamy różnorodne dotacje w ramach projektów unijnych. Doradzamy i świadczymy kompleksowa obsługę prawną. Budujemy pozytywny PR dla naszych klientów. Nasz zespół to doświadczeni, profesjonalni i zgrani ludzie, którzy z przyjemnością pomogą Państwu w odniesieniu sukcesu.
Żywność wysokiej jakości to obszar, na który skierowany zostanie w latach 2014-2020 ogromny strumień funduszy UE. Dzięki temu przedsiębiorcy działający w branży spożywczej mają niepowtarzalną szansę na realizację innowacyjnych projektów, których przedmiotem są w szczególności badania, prace rozwojowe i inwestycje związane z przetwórstwem żywności, technologiami pakowania, metodami dystrybucji czy też technologiami, rozwiązaniami nakierowanymi na docieranie z wysokiej jakości żywnością do konsumentów.

Doradzimy Państwu jak wykorzystać te możliwości.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa zarówno z branży spożywczej jak i innych branż.

Usługi związane z pozyskiwaniem dofinansowania:

• ocena możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym ze środków Unii Europejskiej,
• doradztwo w wyborze odpowiedniego programu finansowania,
• wsparcie w określeniu potrzeb inwestycyjnych podmiotu zainteresowanego możliwościami uzyskania dotacji w odniesieniu do konkretnego programu finansowania,
• doradztwo w zakresie opracowania koncepcji projektu,
• sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie, biznesplan, studium wykonalności, załączniki),

Usługi związane z realizacją projektu:

• doradztwo na etapie zawierania umowy o dofinansowanie,
• wsparcie w przygotowaniu podstawowych dokumentów, np. postępowań przetargowych, umów z wykonawcami,
• doradztwo w zakresie realizacji postanowień wynikających z umowy o dofinansowanie,
• rozliczenie projektu, np. przygotowanie wniosków o płatność,
• doradztwo dotyczące bieżących problemów związanych z zarządzania projektem,
• szkolenie kadry realizującej projekt,
• wsparcie merytoryczne w kontaktach z instytucjami prowadzącymi działania kontrolne.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Zespół
Food 4 Good
PRZEJDŹ
Oferta
laboratorium
PRZEJDŹ
Transfer
technologii
PRZEJDŹ
Środki
B+R
PRZEJDŹ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DOTACJE NA INNOWACJE