INNOVATIVE FOOD CLUSTER

Regulamin platform
01.01.2016 rok
SklepFirmowy.pl | MakroPartner.pl | Food4Good.pl

Spis treści
Postanowienia ogólne
Słownik pojęć na potrzeby niniejszego regulaminu
Informacje techniczne
Oferta i cena towarów oraz koszty dostawy
Koszyk i system płatności
Składanie i realizacja zamówień
Opłaty i prowizje
Odstąpienie od umowy
Reklamacje
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Platforma informacyjna MakroPartner.pl
Platforma CRM
Laboratorium
Baza wiedzy
Forum wymiany doświadczeń
Szkolenia on-line
Dane osobowe i polityka prywatności
Postanowienia końcowe
Formularz do pobrania

1. Postanowienia ogólne
1.1. Przed rozpoczęciem procesu zakupów/korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „akceptuję warunki regulaminu” przed złożeniem zamówienia.

1.2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://sklepfirmowy.pl/strony/zobacz/regulamin . W godzinach pracy przedsiębiorstwa, tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Regulamin może być udostępniony bezpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sklepfirmowy.pl . Regulamin dostępny jest również w formie pisemnej w siedzibie firmy, tj. Pawłówek 35, 62 – 800 Kalisz.

1.3. Właścicielem sklepu internetowego sklepfirmowy.pl jest Centrum Wspierania Innowacji Novotec sp. z o.o., Pawłówek 35, 62 – 800 Kalisz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000327967, zwana dalej „Novotec”. Dostęp do sklepu możliwy jest za pośrednictwem platformy https://food4good.pl/ oraz bezpośrednio pod adresem https://sklepfirmowy.pl/. Informacje na temat platformy Food4Good znajdują się na stronie https://food4good.pl/strony/zobacz/food-cluster-initiative. Sklepfirmowy.pl to platforma, która służy przede wszystkim sprzedaży, ale zawiera jednocześnie zakładki dotyczące prezentacji firm/oferentów, prezentacji wartości firm oraz ich produktów, obsługi klienta, budowania świadomości marki, wprowadzonych nowości produktowych, informacje o prowadzonych promocjach, przedstawieniu sieci sprzedaży detalicznej, sprzedaży produktów.

1.4. Sprzedaż prowadzona jest przez Sprzedawców za pośrednictwem sklepu internetowego, zwany dalej „Sklepem”, na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób prawnych, zwanych dalej „Klientami”. Dostęp do serwisu możliwy jest za pomocą platformy www.sklepfirmowy.pl

1.5. Ekspozycja Sprzedawców oraz ich przedsiębiorstw prowadzona jest w serwisie Makropartner, prowadzonym przez Centrum Wspierania Innowacji Novotec sp. z o.o., Pawłówek 35, 62 – 800 Kalisz, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000327967, zwaną dalej „Novotec”. Dostęp do serwisu możliwy jest za pomocą platformy www.makropartner.pl

1.6. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego sklepfirmowy.pl, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Novotec, Sprzedawców i użytkowników Sklepu.

2. Słownik pojęć na potrzeby niniejszego regulaminu
2.1. Sklep – platforma sprzedażowa sklepfirmowy.pl sprzedająca towary wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, właścicielem jest Centrum Wspierania Innowacji Novotec sp. z o.o., Pawłówek 35, 62 – 800 Kalisz, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000327967; Operatorem platformy jest GrenoLab sp. z o.o., Pawłówek 35, 62 – 800 Kalisz, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000351274;

2.2. Administrator – GrenoLab sp. z o.o. Administrator posiada następujące uprawnienia:

2.2.1. dodawanie, edycja, usuwanie kont użytkowników, członków klastra – dostawców oraz kupujących,
2.2.2. moderacja użytkowników, zmiana haseł,
2.2.3. zarządzanie publiczną bazą wiedzy,
2.2.4. zarządzanie elementami strony internetowej – w tym stronami statycznymi i innymi elementami, jak np. banery, boksy z dodatkowymi informacjami,
2.2.5. moderacja wprowadzonych do systemu informacji przez użytkowników,
2.2.6. zarządzanie publicznymi modułami CMS (dotyczy wszystkich elementów klastra),
2.2.7. zarządzanie modułem laboratorium;
2.3. Regulamin – niniejszy dokument;

2.4. Towar – produkty oferowane do zakupu w Sklepie;

2.5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia;

2.7. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument) lub osoba prawna dokonująca zakupów na platformie. Użytkownik może sam utworzyć swoje konto poprzez rejestrację w serwisie; konto może również zostać utworzone przez administratora. Użytkownik nie ma możliwości zarządzania jakąkolwiek treścią na stronie. Oprócz dokonywania zakupów użytkownik może przeglądać platformę sklepfirmowy.pl, brać czynny udział w życiu serwisu poprzez komentowanie wpisów w kalendarzu oraz artykułów w bazie wiedzy itp., edytować swój profil (w tym dane adresowe), mieć wgląd do wszystkich swoich zakupów na platformie, zgłosić próbkę do analizy laboratoryjnej oraz korzystać z formularza reklamacyjnego;

2.8. Użytkownik niezalogowany (Gość) – rodzaj użytkownika, który może jedynie przeglądać zawartość portalu; jest to konto ograniczone, bez możliwości jakiejkolwiek ingerencji w treść strony i bez udziału w rozwoju całego portalu;

2.9. Sprzedawca/Dostawca – członek klastra mający możliwość zarządzania portfelem swoich towarów, oferowania ich do sprzedaży, zarządzanie bazą wiedzy w obrębie swojego profilu oraz wielu innych związanych ze swoim kontem. Użytkownik chcący zarejestrować się na platformie jako Dostawca sam może utworzyć swoje konto poprzez rejestrację w serwisie; konto może zostać również utworzone przez administratora systemu. Dla każdego członka klastra system automatycznie generuje mikrostronę internetową, na której dostawca ma możliwość wprowadzenia podstawowych informacji o swojej firmie. Dostawca może ponadto korzystać ze wszystkich modułów dostępnych dla członka klastra;

2.10. Zamówienie – dyspozycja zakupu towaru/towarów złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2.11. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia umożliwiające porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w tym poczta elektroniczna;

2.12. Konto Klienta (Kupującego) – baza danych zawierających informacje o Kliencie służące do realizacji składanych zamówień, dane kontaktowe, historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień. Podczas rejestracji użytkownik podaje adres e-mail oraz hasło, a pozostałe dane użytkownik uzupełnia podczas edycji swojego konta. Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji przypomnienia/resetu hasła, może też zmienić hasło oraz edytować swoje dane;

2.13. Konto Sprzedawcy/Dostawcy – podczas rejestracji użytkownik podaje adres e-mail oraz hasło, a ponadto pola związane z danymi firmy, tj. dane adresowe, NIP, REGON. Dostawca musi posiadać numer konta bankowego. Sprzedawca ma możliwość skorzystania z funkcji przypomnienia/resetu hasła, może też zmienić hasło oraz edytować swoje dane. W celu uzyskania przez nowozarejestrowanego Sprzedawcę dostępu do wszystkich funkcji portalu, konto Sprzedawcy podlega akceptacji przez administratora;

2.14. Przelew elektroniczny – płatność dokonana przez Klienta z konta bankowego on-line za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30 – 552 Kraków.

3. Informacje techniczne
3.1. Administratorem sklepu jest GrenoLab sp. z o.o., Pawłówek 35, 62 – 800 Kalisz, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000351274, zwaną dalej „GrenoLab”.

3.2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sklepfirmowy.pl , telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 pod nr telefonu: +48 515 200 838 .

3.3. Sklep oferuje następujący rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną: Sklep internetowy.

3.4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Platforma sprzedażowa obsługuje następujące przeglądarki: Firefox (min. 16), Chrome (min. 18), Internet Explorer (min. 9), Opera (min. 10) oraz pozostałe (wersja najnowsza). Warunkiem korzystania z platformy jest włączenie w przeglądarce obsługi Javascript, a ponadto – dla skorzystania z wideokonferencji – udostępnienie kamery.

4. Oferta i cena towarów oraz koszty dostawy
4.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

4.2. Sprzedawca/Dostawca wprowadzając produkty ma możliwość wyboru, czy zamierza je eksponować jedynie w katalogu produktów dostępnych w serwisie makropartner.pl, czy również oferować do sprzedaży w Sklepie.

4.3. Na stronie Sklepu internetowego sklepfirmowy.pl Sprzedawca/Dostawca przedstawia opisy oraz zdjęcia oferowanych produktów w możliwie najdokładniejszy sposób i w możliwie najwyższym stopniu przedstawiając ich rzeczywisty wygląd. Dostawca podaje następujące podstawowe informacje o produkcie: nazwa produktu, cena regularna, cena promocyjna, stawka VAT dla produktu, opis skrócony i pełny produktu, minimalna ilość wymagana, aby zamówienie mogło być zrealizowane (aby można było dodać produkt do koszyka), status produktu (aktywny/nieaktywny), stan magazynowy (dostępny/brak), META dane (tytuł dla strony produktowej, słowa kluczowe, opis strony produktowej. Dostawca zarządza produktami prezentowanymi w platformie oraz swoją mikrostroną w obrębie platformy, obsługuje formularz kontaktowy (z kupującymi, potencjalnymi klientami), prowadzi sprzedaż produktów za pomocą platformy, tworzy ankiety w obrębie swojej bazy użytkowników i komunikuje się z nimi. Prezentowane produkty przyporządkowane są do kategorii, którymi zarządza administrator tak, aby platforma działała spójnie i aby wyszukiwanie produktów było łatwe i szybkie. Każdy produkt może przynależeć dokładnie do jednej kategorii.
W przypadku, gdy Dostawca podczas wprowadzania produktów do systemu nie będzie mógł dopasować swoich produktów do kategorii wprowadzonych w Sklepie – może zgłosić administratorowi prośbę dodania nowej kategorii w systemie.

4.4. Wszystkie ceny w ofercie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W całym Sklepie ceny zawsze wyświetlane są jako ceny przed zastosowaniem rabatu. Rabaty udzielane są na poziomie koszyka. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i jest ceną towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i kosztu transportu znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wskazane zmiany będą miały zastosowanie jedynie do zamówień złożonych już po ich wprowadzeniu.

4.5. Oferty promocyjne i rabaty co do zasady nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej, szczegóły realizacji ofert promocyjnych określają odrębne regulaminy.

4.6. Każdy Sprzedawca ustala odrębnie dla każdego produktu w swojej ofercie koszt dostawy. Rozróżnia się 4 rodzaje kosztów dostawy:

4.6.1. koszt dostawy zależny od ilości produktów,
4.6.2. koszt dostawy zależny od wagi produktów,
4.6.3. koszt dostawy zależny od wartości produktów,
4.6.4. koszt dostawy jako koszt stały.
4.7. Dla każdego rodzaju dostawy, za wyjątkiem kosztu stałego, Sprzedawca ma możliwość ustawienia dowolnej liczby progów, po osiągnięciu których koszty dostawy zmieniają się. Dla przykładu: przy wprowadzaniu kosztów zależnych od wartości produktów: koszt dostawy wynosi 50 zł, jeżeli wartość zakupionych produktów nie przekracza 50 zł, 23 zł jeżeli wartość nie przekracza 100 zł, a 19 zł jeżeli wartość nie przekracza 150 zł i 0 zł, gdy wartość produktów przekracza 150 zł – oznacza to darmową dostawę. Na tej podstawie obliczany jest sumaryczny koszt dostawy danego Dostawcy w koszyku. Sprzedawca dla wybranego produktu wskazuje w jaki sposób będzie naliczany koszt dostawy. Inaczej koszt będzie naliczany dla np. owoców, warzyw – sprzedawanych na kilogramy, inny będzie dla produktów pakowanych, sprzedawanych np. na sztuki. Należy pamiętać, że produkt X sprzedawany w trzech różnych opakowaniach, np. słoik 1 l, słoik 5 l i beczka 20 l – zapisany jest w systemie jako 3 niezależne produkty i dla każdego z nich niezależnie ustalony jest koszt dostawy.
Uwaga! Koszty dostawy w Sklepie są ustalane dla produktów, nie zaś dla całego koszyka.

4.8. Przykład:
Mamy 5 różnych produktów, dla każdego produktu został określony koszt dostawy:
3zł, gdy <= 2 sztuki, 5zł, gdy <= 5 sztuk 9zł, gdy <= 10 sztuk. W przypadku gdy kupujemy 5x produkt X – wówczas koszt dostawy wyniesie 5zł, ALE gdy kupujemy 5 różnych produktów (X, Y, Z, R, T), wówczas koszt dostawy wyniesie 5*3zł = 15zł. 4.9. Sprzedawcy oferujący swoje produkty do sprzedaży w Sklepie zakładają bowiem sprzedaż hurtową, nie zaś detaliczną. 4.10. Klient dokonuje płatności za ceny zamówionych towarów oraz za koszty dostawy przelewem elektronicznym za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30 – 552 Kraków. 5. Koszyk i system płatności 5.1. Prezentacja produktów w koszyku podzielona jest na produkty wyświetlane w grupach Dostawców. Użytkownik dokonuje zakupów na całej platformie od wszystkich Dostawców. W każdym miejscu można produkt włożyć do koszyka, podejrzeć koszyk a następnie sfinalizować zamówienie. Koszyk jest widoczny zawsze w obrębie całej strony tak, aby Klient miał do niego zawsze łatwy dostęp. Po wejściu do koszyka Klient widzi wszystkie zakupione produkty w podziale na koszyki Sprzedawców. Dla każdego Sprzedawcy prezentowana jest suma wartości produktów, przyznane rabaty oraz koszty dostawy – całkowita kwota, którą należy zapłacić danemu Sprzedawcy. Na samym dole prezentowana jest całkowita kwota do zapłaty za całe zakupy – od wszystkich Sprzedawców. Kupujący dokonuje płatności za cały koszyk z konta bankowego on-line za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Dotpay S.A. Przelew wykonany przez Kupującego zostaje przelany na konto systemu płatności Dotpay S.A., który automatycznie rozdziela i wykonuje przelew do poszczególnych Dostawców. Klient otrzymuje jedno potwierdzenie mailowe dokonania płatności. 5.2. Przykład: W koszyku znajdują się dwa produkty różnych Dostawców. Klient realizuje koszyk poprzez wykonanie przelewu na jeden numer rachunku bankowego należącego do systemu płatności. Następnie, automatycznie środki zostają rozdzielone i przelane na rachunki bankowe należące do powyższych Dostawców. 6. Składanie i realizacja zamówień 6.1. Każdy Dostawca ustala własny limit zakupu produktów. Kupujący zostanie poinformowany (na widoku koszyka) o brakującym limicie u danego Dostawcy, nawet jeśli suma produktów całego koszyka przekracza limit danego Dostawcy, którego produkty znajdują się w koszyku. 6.2. Przykład: W koszyku znajduje się 6 produktów, tj. 2 szt. od Dostawcy X na łączną kwotę 150 zł, 3 szt. od Dostawcy Y na łączną kwotę 100 zł oraz 1 szt. od Dostawcy Z za kwotę 50 zł. Całość produktów znajdujących się w koszyku wynosi 300 zł. Limit sprzedaży ustalony przez Dostawcę Y wynosi 200 zł. W takim przypadku koszyk nie może zostać opłacony (zrealizowany) przez Kupującego ze względu na to, że Dostawca Y wymusza zakup jego produktów za kwotę minimum 200 zł. 6.3. Zawarcie umowy może zostać zrealizowane przez złożenie zamówienia na stronie https://www.sklepfirmowy.pl/produkty. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać następujących czynności: dokonać wyboru produktów oraz adresu dostawy (adres dostawy i faktury/dokumentu mogą być różne), podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail). Kupujący obowiązany jest do podania prawidłowych i pełnych danych osobowych, założyć konto Klienta (Kupującego), o ile nie zostało już wcześniej założone, zatwierdzić zamówienie, co odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „wyślij zamówienie” i w następstwie czego wysłana zostaje na adres e-mail Kupującego wiadomość potwierdzająca zawarcie umowy, po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty ceny za towary oraz kosztów dostawy zgodnie z opcją dostawy przyjętą przez danego Dostawcę, do każdego zamówionego Towaru Dostawca dołącza paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W tym celu otrzymania faktury VAT należy wpisać informację o tym w komentarzu do zamówienia lub bezpośrednio po złożeniu zamówienia poinformować o tym Dostawcę telefonicznie lub mailowo, zakupiony towar jest dostarczany Kupującemu w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Dostawcy, dostawy towaru realizowane są na terytorium całego kraju pod adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej dostawy w terminie do siedmiu dni roboczych w godzinach pracy dostawców. w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy i odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem, przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo, w przypadku, gdy dotrzymanie terminu doręczenia Towaru byłoby niemożliwe, Dostawca natychmiast poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim sytuacji Klient może wyznaczyć Dostawcy dodatkowy termin doręczenia Towaru, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić, wszelkie informacje dotyczące procedury zakupów w Sklepie dostępne są w biurze obsługi Sklepu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, pod nr tel. +48 515 200 838 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej info@sklepfirmowy.pl. 7. Opłaty i prowizje 7.1. Usługi świadczone przez sklepfirmowy.pl są odpłatne. 7.2. Wszelkie opłaty z tytułu korzystania z usług świadczonych przez sklepfirmowy.pl ponosi Klient. 7.3. Wysokość opłaty wynosi 5% netto wygenerowanego przez Klienta obrotu brutto w okresie rozliczeniowym, nie mniej, niż 0,62 zł brutto. 7.4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 7.5. Opłaty rozliczane są na podstawie faktur vat wystawianych Klientowi na podstawie danych podanych przez Klienta w serwisie i płacone za pośrednictwem systemu płatności Dotpay. Dostawca otrzymuje na swój rachunek bankowy kwotę wartości towaru, pomniejszoną o prowizję portalu sklepfirmowy.pl, zaokrągloną do pełnego złotego w górę. 7.6. Podmiotem odpowiedzialnym za wystawianie faktur VAT i pobieranie prowizji jest administrator portalu. 8. Odstąpienie od umowy 8.1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą/Dostawcą bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia przesyłki w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Po upływie tego terminu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Dostawcą, Kupujący powinien poinformować Dostawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w jednym z następujących sposobów: 8.1.1. wypełniając dołączony do otrzymanej przesyłki formularz odstąpienia od umowy lub pobierz tutaj, podpisując go i przesyłając na adres Sprzedawcy wraz ze zwracanym Towarem i dowodem zakupu (paragonem lub fakturą), na własny koszt; 8.1.2. wypełniając udostępniony w tym celu przez Sklep formularz odstąpienia od umowy, znajdujący się na stronie https://www.sklepfirmowy.pl/, podpisując go i przesyłając na adres Dostawcy wraz ze zwracanym Towarem i dowodem zakupu (paragonem lub fakturą), na własny koszt; 8.1.3. pismem sporządzonym we własnym zakresie i przesłanym wraz ze zwróconym Towarem i dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) na adres Sprzedawcy, korzystając ze wzoru odstąpienia przekazanego Kupującemu przez Sprzedawcę, co nie jest jednak obowiązkowe. 8.2. Klienci ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Zwrot przez Kupującego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przyjęty przez Sprzedawcę. Klient odpowiada za właściwe zabezpieczenie i zapakowanie zwracanego Towaru. 8.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie zwracanego towaru powiększonej o koszt najtańszej oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki. Sprzedawca dokonuje przelewem on-line zwrotu płatności Kupującemu w terminie siedmiu dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego Towaru. 9. Reklamacje 9.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad dostarczonego mu towaru, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o istniejących wadach pisemnie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu -https://www.sklepfirmowy.pl/produkty. 9.2. Zgłoszenie reklamacji powinno również zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, na który ma zostać wysłane pismo zawierające ustosunkowanie się do reklamacji, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz żądanie Klienta w przedmiocie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji. Jednocześnie Klient zobowiązany jest przesłać na koszt Sprzedawcy wadliwy towar na adres Sprzedawcy ze wskazaniem wykrytej wady oraz załączyć dowód zakupu. 9.3. Klientowi na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu Cywilnego przysługują poniżej wskazane uprawnienia: 9.3.1. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo o obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie, 9.3.2. jeżeli kupującym jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, albo 9.3.3. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. 9.4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 9.5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wraz z wadliwym towarem, rozpatrzy i ustosunkuje się do złożonej reklamacji. O sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji Sprzedawca zawiadomi Klienta zgodnie z danymi podanymi w reklamacji. 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 10.1. Klient będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 10.1.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214); 10.1.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; 10.1.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl; 10.1.4. Klient może korzystać z alternatywnej, pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą w naszym sklepie internetowym umową. Platforma znajduje się pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 10.2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php. 11. Platforma informacyjna MakroPartner.pl 11.1. Platforma informacyjna Markopartner.pl służy promocji i prezentacji produktów oraz promocji Użytkowników. Stanowi miejsce, w którym prezentowani są wszyscy zarejestrowani użytkownicy, jak również wprowadzone do systemu produkty. Platforma daje także możliwość sprzedaży wprowadzonych produktów za pośrednictwem Sklepu. Na platformie Makropartner każdy zarejestrowany Użytkownik otrzymuje własną, dedykowaną podstronę. 12. Platforma CRM 12.1. Portal udostępnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom nieodpłatnie platformę CRM do zarządzania projektami. Dzięki niej, Użytkownicy mają możliwość komunikacji pomiędzy sobą, prowadzenie własnych projektów, jak i wspólnie z innymi Użytkownikami. W ramach platformy CRM Użytkownicy mają do dyspozycji takie funkcjonalności jak : kalendarz, panel dyskusyjny, powiadomienia mailowe, projekty, zadania. 13. Laboratorium 13.1 Moduł laboratorium umożliwia wysłanie próbki materiału do analizy. Moduł ten dostępny jest dla wszystkich użytkowników portalu. Usługa jest dodatkowo płatna – każda pojedyncza analiza podlega opłacie ustalonej dla każdego Towaru osobno. Zgłoszenie próbki do analizy odbywa się poprzez wypełnienie formularza oraz fizyczne przesłanie próbki przez zgłaszającego do laboratorium. Koszty przesyłki próbki pokrywa zgłaszający. 13.2. Formularz zgłoszenia próbki zawiera następujące pola: nazwa materiału, opis próbki, dane osoby przesyłającej próbkę, adres e-mail do komunikacji z laboratorium (dla osób zalogowanych system automatycznie wprowadzi adres e-mail podany podczas rejestracji konta, z możliwością jego zmiany tylko dla procesu danego pojedynczego badania), wybór listy badań do wykonania (lista zamknięta, niepodlegająca edytowaniu) oraz inne niezbędne informacje dotyczące próbki. 13.3. Po wypełnieniu formularza, system zapisuje dane o zgłoszeniu nadając mu status „nowe”, a następnie przekierowuje użytkownika na system płatności elektronicznych Dotpay. Dla zgłoszenia nadawany jest numer, który będzie używany jako numer próbki. Po dokonaniu płatności przez użytkownika, system zmienia status zgłoszenia na „potwierdzone, oczekiwanie na próbkę” – dokonanie płatności jest tożsame z potwierdzeniem zgłoszenia. Takie zgłoszenie jest przeglądane przez osoby obsługujące laboratorium. Użytkownik znając numer zgłoszenia (próbki) w dalszej kolejności przesyła materiał do badania. Sposób wysyłki jest indywidualną kwestią użytkownika. Użytkownik musi oznaczyć przesyłaną do badania próbkę wygenerowanym numerem próbki. W ten sposób laboranci po otrzymaniu próbki będą mogli powiązać ją z wcześniej dokonanym zgłoszeniem online. Po otrzymaniu próbki laboranci kontaktują się z osobą zgłaszającą próbkę do analizy. Komunikacja odbywa się poza platformą przy wykorzystaniu dowolnych metod komunikacji – przez email, telefonicznie itp. Po potwierdzeniu zgłoszenia oraz po przydzieleniu badań koniecznych do wykonania laborant zmienia ręcznie status zgłoszenia na „w trakcie realizacji”. W dalszym ciągu wykonywane są badania, a po ich zakończeniu laborant zmienia ręcznie status na „zakończone”. W tym momencie wyniki badań wraz z próbką będą odsyłane do użytkownika zgłaszającego badanie. Wyniki badań mogą zostać również przesłane na podany adres e-mail zgłaszającego, jednak taka komunikacja w całości będzie odbywać się poza systemem. 14. Baza wiedzy 14.1. System umożliwiający przechowywanie i współdzielenie wiedzy zgromadzonej i wytworzonej przez uczestników. Jest to platforma edukacyjna, dzięki której prowadzone będą szkolenia on-line dla Użytkowników, publikacja wyników badań, prezentacje pozyskanej wiedzy. 14.2. Administrator ma prawo weryfikować i recenzować treści dodawane w module Baza wiedzy. Treści niezgodne z polityką serwisu lub jego tematyką mogą zostać usunięte przez Administratora. 14.3. Użytkownik dodający treści z module Baza wiedzy ponosi odpowiedzialność na naruszenie praw autorskich i praw osób trzecich. 14.4. Użytkownik ma możliwość powiązania treści dodawanych w module Baza wiedzy z produktami oferowanymi w Sklepie lub katalogu MakroPartner.pl 15. Forum wymiany doświadczeń 15.1. Forum służy wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy Użytkownikami. Administrator zastrzega sobie prawo recenzowania wpisów, jeśli będą niezgodne z tematyką portalu, zawierać będą treści niezgodne z obowiązującym stanem prawnym lub słowa powszechnie uznane za obraźliwe. 16. Szkolenia on-line 16.1. Moduł szkolenia umożliwia prowadzenia szkoleń on - line dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. 16.2. Szkolenia może prowadzić zarówno administrator, jak i poszczególni użytkownicy. 16.3. W ramach szkoleń prowadzący może sprawdzać wiedzę uczestników szkolenia za pomocą Testu wiedzy 17. Dane osobowe i polityka prywatności 17.1. Administratorem danych osobowych Klientów i Sprzedawców/Dostawców podanych przez Klientów i Sprzedawców/Dostawców przy rejestracji, składaniu zamówienia, oferowaniu produktów do sprzedaży, jest GrenoLab Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62 – 800 Kalisz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000351274. 17.2. Dane osobowe Klientów i Sprzedawców/Dostawców zbierane są przez administratora – zgodnie z wolą Klientów i Sprzedawców/Dostawców – w celu należytego wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, a w przypadku Sprzedawców/Dostawców również w celu należytej prezentacji firm i ich produktów. 17.3. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Jednakże w związku z realizowaniem dostaw towarów przesyłką kurierską, Sprzedawca przekazuje dane adresowe podmiotom biorącym udział w realizacji złożonego zamówienia celem dostarczenia Klientowi zamówionego towaru, tj. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy. 17.4. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca/Dostawca, mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. Żądanie w tym przedmiocie może zostać złożone pisemnie na adres Sklepu: GrenoLab Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62 – 800 Kalisz, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu na adres: info@sklepfirmowy.pl . 17.5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie określonych w niniejszym Regulaminie danych osobowych koniecznych do zawarcia Umowy będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia tej Umowy. 17.6. Administrator może za odrębną i jednoznaczną zgodą przetwarzać dane osobowe Kupującego podane w formularzu rejestracyjnym/zamówieniowym w celach marketingowych. Nadto Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sklepu oraz Sprzedawców za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej. 17.7. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (tak zwane „ciasteczka”). Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które zawierają informacje, które to są zapisywane w systemie informatycznym Użytkownika Sklepu, tj. na komputerze, telefonie, lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego połączył się ze Sklepem Internetowym. Zapisane informacje możliwe są do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te gromadzą dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, a głównym ich celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dopasowania stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań indywidulanego Użytkownika (tzw. personalizacja), aby monitorować aktywność na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Użytkownika. 17.8. Pliki cookies są używane przez Sklep za zgodą Użytkownika, która może być przez niego wyrażona poprzez właściwe ustawienia oprogramowania, przede wszystkim przeglądarki internetowej, zainstalowanego na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zasobów Sklepu Internetowego. Użytkownik Sklepu Internetowego może także ograniczyć albo wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce. W tym celu Użytkownik ustawi swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, za pomocą którego przegląda zawartość Sklepu Internetowego. Powyższe ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować, że Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści strony Sklepu Internetowego oraz mogą utrudniać funkcjonalność niektórych opcji dostępnych na stronie internetowej Sklepu. 17.9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl. 18. Postanowienia końcowe 18.1. Sprzedawcy nie stosują Kodeksu dobrych praktyk. 18.2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności związanych ze zmianą przepisów prawa, zmianą sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W sytuacji gdyby zmiana Regulaminu powodowała wprowadzenie jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższenie obecnych, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. Nadto Sklep podaje, że zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 18.3. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. 18.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 18.5. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sklepu lub Sprzedawców jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów firmowych są własnością ich producentów i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych. 18.6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 18.7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.