INNOVATIVE FOOD CLUSTER

Finansowanie badań Food4Good

Prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe finansowane jest zaplanowane z funduszy unijnych oraz z części zysków ze sprzedaży sukcesywnie wdrażanych wyrobów. Prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe finansowane będą z funduszy unijnych oraz z części zysków ze sprzedaży sukcesywnie wdrażanych wyrobów. Klaster żywności funkcjonalnej Więcej…