INNOVATIVE FOOD CLUSTER

Żaneta Mikołajczyk / Prezes Zarządu Koordynatora klastra Food4Good

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa specjalizacja – zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybitna specjalistka w realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i administrowania spółkami prawa handlowego oraz jednostkami non profit. Od 6 lat na stanowisku Prezesa Zarządu Koordynatora klastra Food4Good – Żywność dla Zdrowia, skrupulatnie wdraża strategię rozwoju przedsięwzięcia.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu na różnych polach biznesowych, z sukcesem koordynuje współpracą pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu. Jej praca koncentruje się przede wszystkim na zarządzaniu powiązaniem kooperacyjnym, budowie i utrzymaniu kontaktów pomiędzy członkami klastra, pozyskiwaniu nowych kooperantów, dbałości o odpowiedni poziom obsługi współpracujących jednostek naukowych i samorządowych, kierowaniu przebiegiem prac nad projektami.

Jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie powiązania kooperacyjnego oraz szerzenie idei zdrowego stylu odżywiania, m.in. poprzez koordynowanie prac nad wprowadzaniem do produkcji żywności funkcjonalnej.

Dr. n. farm. Karolina Maria Nowak / Dyrektor Laboratorium

Studentka Canadian Executive MBA: ESG University of Quebec at Montreal (ESG UQAM) i Szkoły Głównej Handlowej, absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji, specjalizacja: Organizacje Międzynarodowe. Stypendystka programu „Top 500 Innovators” na Uniwersytecie Stanforda (USA), stażystka w Instytucie Biomaterials and Advanced Drug Delivery, School of Medicine, Uniwersytet Stanforda, Kalifornia, USA, absolwentka Menedżerskich Studiów Podyplomowych, Przywództwo 2.0 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Twórca zgłoszenia patentowego pt. Wieloskładnikowy system dozębodołowy do miejscowego i kontrolowanego uwalniania substancji czynnych i wykonanie tej postaci leku (zgłoszenie patentowe nr 399579), zaprezentowanego na konferencjach 10th Asia-Pacific Chitin & Chitosan Symposium w Japonii i Symposium on Innovative Polymers for Controlled Release w Chinach. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu komercjalizacji nauki np. szkolenia z zakresu komercjalizacji badań naukowych i przedsiębiorczości dla naukowców FastTrac® TechVenture TM (Fundacja Kauffmana). Doświadczenie w zarządzaniu działalnością B&R nabyła w trakcie pracy w Narodowym Instytucie Leków. Znajomość regulacji prawnych w przemyśle farmaceutycznemu, udział w opracowaniu projektów badań naukowych i prac rozwojowych. Udział jako ekspert w cyklu zamkniętych roundtables mających na celu wypracowanie kierunków rozwoju i poprawy innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce, między innymi w zakresie możliwości poprawy innowacyjności sektora farmaceutycznego, założeń ekonomicznych dla rozwoju gospodarczego kraju ze szczególnym uwzględnieniem sektora farmaceutycznego, współpracy nauki i biznesu, ryzyka prowadzenia działalności innowacyjnej i barier rozwoju działalności badawczo-rozwojowej.

7 lat doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji badań naukowych oraz zagadnień z obszaru B+R w obszarze farmaceutycznym. Autorka 9 artykułów naukowych i twórczyni patentu, którego zgłoszenie jest w toku. Obecnie zaangażowana w projekt naukowy: „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego”. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania projektami, finansów i rachunkowości zarządczej, Design Thinking, własności intelektualnej, zarządzania operacyjnego i marketingu.

Mardin Mobasheri / Pracownik badawczo-techniczny

Ukończył studia licencjackie w zakresie nauk biomedycznych w Londynie. Doświadczenie praktyczne zdobywał w Uniwersytecie w Greenwich wykonując projekt licencjacki w obszarze metody PCR i elektroforezy żelowa. Włada biegle językiem polskim, angielskim i kurdyjskim. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania procesami produkcji żywności, które zdobył piastując kierownicze stanowiska w zakładach przetwórczych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Zespół
Food 4 Good
PRZEJDŹ
Oferta
laboratorium
PRZEJDŹ
Transfer
technologii
PRZEJDŹ
Środki
B+R
PRZEJDŹ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DOTACJE NA INNOWACJE