INNOVATIVE FOOD CLUSTER

Prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe finansowane jest zaplanowane z funduszy unijnych oraz z części zysków ze sprzedaży sukcesywnie wdrażanych wyrobów.

Prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe finansowane będą z funduszy unijnych oraz z części zysków ze sprzedaży sukcesywnie wdrażanych wyrobów.

Klaster żywności funkcjonalnej Food4Good otrzymał we wrześniu 2013 roku pomoc unijną w ramach działania 5.1 PO IG „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”. Przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane na budowę nowoczesnego ośrodka transferu technologii. Ta pionierska w branży spożywczej inicjatywa, pozwoli na zbudowanie trwałego i niezbędnego dla rozwoju polskiej gospodarki mostu łączącego naukę z biznesem.
W ramach realizacji projektu powstanie zaawansowane technologicznie laboratorium badawczo-rozwojowe, uzupełnione o bazę analityczną. Ośrodek będzie skupiał swoją działalność na pracach nad żywnością pozytywnie wpływającą na zdrowie człowieka.
Siedziba powiązania zlokalizowana jest w Warszawie przy ulicy Janiszowskiej 14.

 

Kategorie: Publikacje